Hur går det till?

Hur går det till?
Ett bra psykoterapeutiskt samarbete bygger på trygghet och förtroende. Därför inleds varje samarbete med några orienterande samtal då vi undersöker om vi tror att vi kan arbeta tillsammans. Du får då berätta om vad du vill ha hjälp med, och jag lyssnar och ställer frågor om det jag undrar över. Om vi beslutar oss för att fortsätta kontakten formulerar vi en överenskommelse om målsättning och om hur ofta och hur länge vi ska träffas. Varje samtal varar i 45 minuter.

Metoden bygger på fria samtal där du talar om det som upptar dig. Genom en trygg och regelbunden samtalssituation kan grunden läggas för att skapa bättre relationer och större harmoni i livet. Psykoterapeuter är liksom många andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården skyldiga att iaktta tystnadsplikt.