Om mig

Jag heter Bodil Jönsson och jag har arbetat med psykoterapi sedan 2009.  Jag är legitimerad psykoterapeut i individualpsykoterapi med psykodynamisk inriktning, utbildad vid St Lukas, Ersta Sköndals Högskola. Jag är medlem i PC, Psykoterapicentrum, som är en förening för legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning.

Jag har under många år arbetat med ledarskaps- och grupputveckling ur ett relationsperspektiv med ett processinriktat arbetssätt.

Mina formella utbildningar är:
Psykoterapeutexamen i individualpsykoterapi med psykodynamisk inriktning vid St Lukas, ESH.
Fil. kand. psykologi, HKR.
Handledarutbildad i processhandledning vid St Lukas, Uppsala.
UGL-handledare, legitimerad av Försvarshögskolan.
Konfliktarbete och Medling vid St Lukas i Göteborg.
SDI-handledare.
Legitimerad lärare i min grundläggande utbildning.