Psykoterapi på Södermalm, Stockholm

Jag heter Bodil Jönsson, jag är legitimerad psykoterapeut i dynamisk psykoterapi och har varit verksam sedan 2009. Du kan vända dig till mig om du behöver hjälp i din livssituation och känner att du har behov av förändring i ditt liv. Jag tar emot vuxna och unga vuxna.

Jag arbetar med dynamisk psykoterapi och metoden bygger på fria samtal där du kan tala om det som upptar dig och det som du vill ha hjälp med.

Hur lång en terapi ska vara baseras på dina behov och målsättningar. Ibland kan några enstaka samtal räcka för att få nya perspektiv, men andra gånger kan det behövas en längre tids terapi. Jag arbetar med både kortare och längre terapier.

I en samtalsterapi utforskar och bearbetar du det som är viktiga livsfrågor för dig med hjälp av en terapeut. Du får arbeta med det som tynger dig och det du behöver komma till rätta med. Du bearbetar händelser och upplevelser i ditt liv tillsammans med någon som lyssnar, frågar och reflekterar tillsammans med dig.