Vad är psykoterapi?

Vad är psykoterapi?
Ibland kan livet kännas extra krävande och man kan känna behov av att tala med någon utomstående med professionell kompetens. Det kan handla om oro, ångest, nedstämdhet eller problem i relationer.

Du kan söka terapi för att du vill förstå dig själv bättre eller för att du vill förändra något i ditt liv. Det kan också handla om att komma tillrätta med symtom som är plågsamma och som du vill bli fri från.

Dynamisk psykoterapi har som mål att öka förståelsen av egna känslor, tankar och handlingar. Detta kan bryta mönster som hindrar och stör, ge ett friare förhållningssätt i livet och leda till att reagera annorlunda i situationer som tidigare upplevts som plågsamma och hindrande.

Grundläggande är uppfattningen att alla våra handlingar, både medvetna och omedvetna, har en mening. Vidare att delar av vårt inre känsloliv är omedvetna för oss och att våra känslomässiga upplevelser påverkar hur vi uppfattar omvärlden.